JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Gaa-anokiiwaad zhigwa gaa-niigaanabiwaad

NIIGAAN ABIWAAD

Louis Ogemah – Niiganiid
board@urbanshaman.org

Charm Logan – Ani-niizh niigaaniid
board@urbanshaman.org

Angela Wandering Spirit – Secretary

Josh Ruth – zhooniyaan bemenimaad

Natalia Lebedinskaia

David Thomas

Lisa Kehler

ADVISORY COMMITTEE

Mary Anne Caibaiosai

Valery Camarta

Dr. Renate Eigenbrod

Leah Fontaine

Dr. David Garneau

Steve Loft

Cathy Mattes

Lorraine Mayer

Duncan Mercredi

Miles Morrisseau

Jeff Thomas

GAA-ANOKIIWAAD

Niigaaniid
Daina Warren
daina@urbanshaman.org

Gaa-onatood gegoon
Theo Pelmus
theo@urbanshaman.org

Gaa-wiindamaaged enanokiid
Liz Garlicki
outreach@urbanshaman.org

Zagakibii’iged wiiji’iwed
Debbie Keeper
admin@urbanshaman.org

Assistant Curator
Janell Henry
janell@urbanshaman.org

Web & Digital Publications
Designer – Sebastien Aubin

Zagakibiiwaad zhooniyaan
Artspace Service – Cheryl Miki

Maagoniganing nanaa’itood
Vincent Design