JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

é kíká cakásoyan mwéci ká pawástaki ki tóski kisípékinikéwina wanawítimik, ká...

é kíká cakásoyan mwéci ká pawástaki ki tóski kisípékinikéwina wanawítimik, ká akotéki éko ayíw óma oci James Luna

Artist(s): Meagan Musseau
Start: August 1, 2021 12:00 am
End: August 1, 2022 12:00 am
Galleries: Online
Ésinikáték óma: é kíká cakásoyan mwéci ká pawástaki ki tóski kisípékinikéwina wanawítimik, ká akotéki éko ayíw óma oci James Luna
Otáspasinahíkéw: Meagan Musseau
Oníkánikaaso-nokotaniwéw: Lori Blondeau
Ká mákonaman ta nókopaniki ki masinahikéwina éko ki cakástécicikana Opahowi Písim 1, 2021 isko Opahowi Písim 2, 2022
Ési nókotániwét” Nanátok kékwána énókotát ékí ositát, é Askíwinákocikét, éko Cikástécicikana
Kékwána ká ápacitát: 250 tipahikanátikwa é iskwápékisit é osáwinápékisit sínipán sakáskahona é ápataki ta níwékocik wanawítimik óma ká nípiy wápak
Kákí Ositát: Mazook Studio
Kákí Cakástétitát: James Grudić
Kákí ayamitát Kawisk é Itasinahikáténik: Meagan Musseau
Owícihiwéw Kawisk é Itastániwaninik: Mariah Young
Tánipik óma: Peskewiku’s | July 2021

 

Otáspasinahikéw/Otósicikéw Otitéwin:

Ésinikáték óma: é kíká cakásoyan mwéci ká pawástaki ki tóski kisípékinikéwina wanawítimik ká akotéki éko ayíw óma oci James Luna éko ayíw óma nócimik é nókotát ésinákoninik étáspasinayak awa Meagan Musseau. Óma káwí isi nókocikét nété Okomik mistiko wíkisinik káwí tatakamikisit awa akimiciy askíy písim Peskewiku’s (July) nété Ktaqmkuk otaskíwák, anté ité, Elmastukwek óma óta ministikok. Meagan óma mékwác ositáw itowa nókotáwin táspasinahikéwin éko mékwác óma ká kakitotát aniki ká níkánakisonit anta nókotawikamikok Lori Blondeau for High-Tech Storytellers: New Generation at Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art Gallery.

 

Awina awa:

Meagan Musseau awa Mi’kmaw (L’nu) itowa ininíwiskwéw otáspasinahikéw éko óté ocíw Elmastukwek, Ktaqmkuk askík (Bay of Islands, nékápékanok itéké anté Newfoundland). Wí tápitawi minwákápacitáw mitoni ta nakacitát ta isi táspasinayak éko ta ositát kékwána éko piko nanátok ta isi nókotát ékwani, tápiskóc anihi wátapiwata, míkisistahikéwin, nócimik nócicikéwin nókotáwina, cikástécicikana éko ká mino mamáwastát kakinaw ta minonákoninik éko ta minopaniki kapé kakinaw kékwána. Wésám piko anihi ká nócitát ta itótak éko ta nókotát táspasinahikéwina, nímihitowin, ta kiskinawáhamát Mi’kmaw píkiskwéwin éko ta níkánístak óhi ká mámawícik é kiskinawámácik ta wápatinicik tánisi óma kékí isi wícihiwécik ta pimácihimakaki ékotowa isi nókotáwina. Anihi Musseau’s nanátok otaspásinahikéwina éko otosicikéwina kina nókotaniwana oté Open Space, Victoria; grunt gallery, Vancouver; Ociciwan Contemporary Art Centre, Edmonton; AKA Artist-run, Saskatoon; Ace Art Inc., Winnipeg; VOX, centre de l’image contemporaine, Montreal; óté ákamaskik Canada House, London, UK. Éko mina kí natawi nikamóstamákéw óté Spirit Song Festival (2019), Bonavista Biennale (2019), #THIRDSHIFT (2017), éko mina misiwé óta kitaskínák Turtle Island. Éko mina anihi otitatoskéwina kí nókotániwanwa é masinistahikátéki anihi Canadian Art, Border Crossings, éko Visual Arts News. Anihi Musseau’s ká is nókotát otitatoskéwina kí kaskitamásow óhi Aboriginal Arts Development Award, First Peoples’ Cultural Council (2016), Atlantic Canadian Emerging Artist, éko Hnatyshyn Foundation (2018), éko anima Sobey Art Award longlist (2021).