JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Pétákosiwak Acakwak

Pétákosiwak Acakwak

Artist(s): Joseph Sanchez
Start: January 18, 2021 12:00 am
End: February 27, 2021 12:00 am
Galleries: Main

Ésinikáték: Pétákosiwak Acakwak

Otáspasinahikéw: Joseph Sanchez

Otáspasinahikéw Opíkiskwéwin:

Ká ati isi ayámakak óma Ká Kanátak Kitaskínaw mitoni é ati pakwátikwak ká ispanik É ná Niskipépaniki sípíya óté wina wésá É Papásiy Tikisot ana misti maskwamiy óté kíwétinok ká takot. Piko Ininiwak ta natotakik tánisi óma étwániwak ékwéniw oci éko piko nántaw ta isícikániwak ékwéniw oci. Piko kékwán éminwásik kita nakatawamáyakok anikik óté níkánik káwí ati nitáhikicik wéká wésá ásay wíkátaw éyako wina ásay ékí kísi nisiwanácitáyak kakinaw kékwána éko móna kékwán kikakí asékéwénénaw kítwám kita mínwastáyak? Tánisi ési ayámakak askíy Ániman kékwána kawisk kita nitáhikiki óta Ká Kanátak Kitaskínaw Éko kiwí powatawitánaw óma kawisk ta isícikátamak óma askíy, ta minokiki kékwána kítwám Ta pá pékitáyak anihi sípíya kita mino macihoskákoyak Kita póni kisíwénitamak máka kawisk kita kakwé isícikátamak óma askíy ta oci mino pimácihoyak Kawisk kita paminamak nipíya wina inikok kita ati mino manamicimohiskákoyak kitéhinánik isi. Ininiwak natawénitakon kawisk ékwéniw ta natotakik Tánisi ési ayámakak óma askíy éko kita nanáskomonániwak óhi kákípé mínikohisiyak kita oci pimácihoyak Piko kékwán éminwásik kita nakatawámáyakok ókik óté níkánik káwí pé nitáhikicik.

 

 

Mamátawi kékwána ká kinawénitak otakocikanik awa Joseph M Sanchez.

 1. Pinésiwi iskoté nisitotan
 2. Kákí máci táspasinahikét mitátat askíya étatwáskínét éko kákí máci kiskinawámásot kita ácakwa táspasinahikét nántaw mitáta-nistosáp étatwáskínét.
 3. Éki wícikápawistawát otaskínik aniki Kici Okimáwa óté oci Zulu ká itit
 4. Ácakwaskistikánikan
 5. Otópikitasow éko níso awásisa ayáwéw, miscétiniw ocawásmisíkana, éko kakinaw kawisk kékwána é kiskinawámawát óta ká ayánit awásisa nititáwininák.
 6. Énatotawát kayitéyátisi éko anikik ániskócápának.
 7. Émáwaciy oskátisit ita ká isi tipénitákosit kawisk ékiskénimicik ókik Native Group of Seven, PNIA INC.
 8. Épapápakitinak éko éwítak óhi kékwána kákípé kiskénitak óta askík ká pimátisit kita wápatakik ékwéniw ókik óté níkánik ké ati nitáhikicik.
 9. É kakitotát aniki Art World anima oci kita nisitotamoninániwaki Ininíwi táspanisahikéwina.
 10. Kí wítatoskéméw. wícimétawéméw, wítamawéw, nísókamawéw éko kí wíci nímíméw miscét é kisténitákosininit Ininiwa.
 11. Tápwétam wina matatosiwin éko ta kiskinohotowinikot kékwániw Kiswéw Manitówa.
 12. Ta kinawénicikátéki ésinákoki éko étápataki anihi otáspasinahikéwina Native Group of Seven ká iticik kakinaw ta wápatakik ókik Ininiwak.
 13. É ánimótak óma wésá náspic ká nisiwanácitániwak askíy, kitaskínaw, éko óhi ká sóniyákatakik ékwéniw, kákípé takosikik ománotéwak, ká átawénimácik kotaka ininiwa, éko anikik ká-iténimisocik o-níkánístamwak.
 14. Étápwétak óma ká itwániwaninik anikik óté níkánik (tépakop) ánískocápaniwin é takok.
 15. Éko isi kiskénimáw Ácakotáspasinahikéw, ota otayamiyáw, mamáta wápamiho éko mína nitá pawámiw.