JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Mide-wigwas: Transmediating

Mide-wigwas: Transmediating

Artist(s): Angelina McLeod
Start: July 2, 2021 12:00 pm
End: August 7, 2021 5:00 pm
Galleries: archive Main

We would like to acknowledge we are gathered on the original lands of Anishinaabeg, Cree, Oji-Cree, Dakota and Dene peoples, and the Métis Nation. We acknowledge that our source of water is sourced from Shoal Lake 40 First Nation.

________________________________________

Virtual Gallery link https://storage.net-fs.com/hosting/6855867/2/

Videos in the gallery to view online

Angelina McLeod performance

 

‘Freedom Road: Women / Ikwewag’ provided by the National Film Board of Canada website (Thank you!)

 

Special artist talk part of the Worldings: A Virtual Conference

Sunday, July 11

 


Mide-wigwas: Ániskwéwénitamowin

Oníkánístam Wápatinikéwina: Angela McLeod

Otáspasinahikéwak tapé ayamicik/ Tá Wícikátéw Ispík

 

Éko mina ta kískénitákok óma é kisténitámák óta ókik otáskíwák Anisinápéwak, Ininiwak, Nakawéwininiwak, Pwátak éko Dene, éko mina anikik Apitawikosisanak é tasi nócicikéyák. Éko mina ta kiskénicikáték óma ékoté óma wétahópéyak ta minikwéyák minwákamápay Shoal Lake 40 First Nation.

 

Wítamákéwin

Mide-wigwas: Óhi ániskwénókotáwina isi táspasinahikéwina ékota énókotácik é ápacitácik wáskway ta táspasinayakik óma ési wícéwákanitot anima kayási kisténitákosiwin éko kayási kiskénitamona, éko mina kotaka kayási isi nókotáwina kékwána tápiskóc cikástécicikana éko anihi ká pétákoki cikástésimona. Tépakohp mitátomitanaw askíya, ana otáspasinahikéw Angelina McLeod’s okáyási-ókomisa James Redsky (kí)kítwámi ositáw anihi Midewiwin waskwayi ácinókéwina, éko ékota kí nókotáw anihi nistom kistácimowina, é ánimócikáték ékota óma ká papámátisicik ókik Anishinaabeg nété oci wápanok óté itéké nékápékanok isi. Anima ókik kákí papámátisicik pakwánta mina nántaw kí isi masinahikátéw éyako é ácinókániwak, máka anihi waskoya ká masinayikátéki éyako ácinókéwin ékwani piko ká kiskénitákoki é takoki óma ékosi kayité ácinókéwina ékí isi kinawénicikátéki. Redsky awa ocíw anté McLeod’s otitáwinik Shoal Lake 40 (SL40) First Nation, éko awa kákípé askíwak 1966 kakinaw anihi ká nókoki ékí masinahikátéki kayási ácinókéwina waskoyik kí atáwákániwana  anté isi Glenbow Kayási Wápatinikéwikamik Alberta éko ékoté kiyápic óma ká kískikák tasi kinawénicikátéwa éyako. Anihi Midewiwin masinastahikéwina anta waskoyik ékota nókonwa nanátok ácinókéwina, nikamona, éko kanátácinókéwina (Aadizookaanag) kákí ká kítwámi ániskó ácinókániwaki aspin óté kákí maci itácik ki tániskócápának, émwés pé máci takosik awa Émistikósiw óta kanátaskík ká itákótamak. Óhi nanátok isi nókotáwina ékota oci máci kiskénitákon tánisi ési tápi wícéwákanénitákoki anihi Medewiwin kayaté isícikéwina óhi ká kiskénitakik McLeod ta nákacitácik ta nisitotamonániwak tánisi é isi ániskókisténitákoki anihi kékwána ita ká masinahikátéki kayásk oci éko anohc ká isi kiskénicikátéki ékwani. Ayíw óhi ká oci nókotániwak é kisténimicik anikik kayíté ániskócápának éko kákí kayité isi pimácihonániwak é-kítwámi ácinókátéki anihi ániskókémona éko piko nanátok é isi wápatiniwécik éyako ká isi kaskitát Anisinaabeg ta kiskénitak kékwána.

 

Awina nína/awa

Awa Angelina McLeod (Anishinaabekwe) ékwénák ékí máci atoskátak cikástécicikana, émasinahikét ácinókéwina éko é minwákátotak kékwána éko óté ocíw Shoal Lake First Nation. Angelina awa cíkic náspic papéyatak nákacitáw éká ta nisiwánácitániwaninik askíniw éko nipiy éko mina náspic minwénitam é papá wítak é natawi wápatiniwét Anishinaabeg kayási kiskénitamona, pimácihona, píkiskwéwina éko nanátok ácimowina. Anihi onatonikéwi kiskénitamona wésám piko kákí nóté wápatiniwét anihi Midewiwin waskoya ita ká masinastayikátéki kayásácimona éko ékwani anihi kákí ayánit okayási-okomisa, WW1 simákanisíkán éko kí kisténimáw anima Midewiwin é itakisot, éko mina kí wítam kékwániw ita ká masinahikáténik anihi waskoya émwés kákí atáwákániwaki anté isi Glenbow Museum anté Calgary ité ta tasi péyatako náspici kinawénicikátéki tapé kinawápacikátéki piko ispík. Angelina awa kí níkánístam óma ispík é ositániwaninik anima cikástécicikan kákí wítatoskémát National Film Board of Canada anima oci otitáwin Shoal Lake 40, First Nation, ité ókik Winnipeg ká

otahópícik ta minikwécik minwákamápoy.

 

Míkwéc nititánánik Jessica Jacobson-Konefall éko Daina Warren óma kákí wícihikoyakok isi nócitániwin.

 

Kí oci tipahikátéw ta ositániwak óma Canada Council for the Arts éko Social

Sciences éko Humanities Research Council of Canada éko Archive Counterachive.