JOIN & SUPPORT

Your donation of any amount makes an immediate and lasting difference!

Méskanaw ká Itatamok Kici Ikamikok nété nántaw Acakosak éko isko Iténitamowin...

Méskanaw ká Itatamok Kici Ikamikok nété nántaw Acakosak éko isko Iténitamowin ká Ayámakaki

Artist(s): Otáspasináhikéw: Tipi Joe
Start: April 1, 2022 12:00 pm
End: May 21, 2022 5:00 pm
Galleries: Main Marvin Online

Main éko Media Galleries ká itakik, éko ká nókopaniki masinahikéwina Virtual Gallery (TBA)

 

Awina Nína

Joe Lanceley awa wéká ká isi kiskénimit mina “Tipi Joe” wína ká tipénitak anima Tipi Joe Creations atoskéwin éko níkánakisow anima éká-kékwán ká kaskicikécik é wícihiwécik nántaw isi Red Willow Tipi ká iticik. Ayík oci Mistawasis Iskonikanik máka ki tasi opikíw Brandon, Manitoba ité kákí kaskitamásot atoskéwi tipénicikéwin kiskénitamona éko pícénak kákípé ispicik Winnipeg.  Kayask ká oci máci tipénitak paminikéwi atoskéwina é oskátisit ispík, éko nanátok kípé yá itaskokéw kita kiskénitakik óhi ékotowa kékwána ékwáni pícénak kí ati takosin éko wápatam anima anohc ká isi nócicikét éko ká itakisot óma kákípé yá itatoskét. Anohc ká kísikák awa Tipi Joe kawisj óta kiskénimáw anihi oci nanátok-otáspasinahikéwina, ká tipénitak anihi paminikéwi atoskéwina éko mína é nitá kiskinawámákét anihi otatoskéwina oci. Étápitawi koci ositát oski kékwána éko éwí nóté kiskénitak awasimé ta itótak ékwani, awa Tipi Joe Creations kí maci kisténitákosiw óhi tánisi ta isi pimipanitániwaki Ininíwi atoskéwina éko tánisi ta isi mino nákaci-tániwaki óhi inikok ta mino pamitániwaki.

Otáspasinahikéw Ácinókéwin

Anocíké, nikí papámtéhon ékí papá nanátonamán ininíwi kiskénitamona éko óté nikí itotán kici paskoskéskanák, ékí oci mácitáyán Winnipeg, Manitoba (ité ká ocícik Ápitawikosisának, Treaty 1 asotamátowin, éko ótaskíwáw ókik Anishinábé, Ininiwak, Cípowának, éko Pwátak) éko óté nikí itotán Sonoran Desert, New Mexico ká itakik óté Kici Mókomán Askik. Mitátat tépakoposáp ásay askíya kí ispaninwa aspín óma kákí itótamán éko náspic anohc kici pakán nititamacihon éko nitisi nánákatawénitén óma oci nipimácihon. Ékospík óma, mistahi kékwána nikípé wápatinikawin éko ispík óma mána ékosi ká isi kiskinawámákéyán, taki kiskénitaman nísta ta isi kiskénitamonániwaki kékwána, óma kakinaw kékwán nántaw é isi ákótonániwak ta oci pimácihonaniwak. Óma táspasnahikéwin nókotáwin ékwani óhi kákí natawi kiskénitamán ká isi nisitotamán ininíwi pimácihona. Óma isi pimotéhon ki tóci kiskinahótawikawin acakonák, nété isi paskoskéskanák ité ká ayát ana misti mikisiw éko anikik Venado Azul (Talum, Mexico) ká Iticik; éko nikí isi pimotéhon ká isi kayité kiskinawámákániwak oméskanáwák óhi Mikisiw éko ana Misti Mikisiw. Ni nócitán óma ká isi pimácihoyan óta kici oténák éko anihi kayité kiskénitamona é nákatawénitamán tá isi pimotéhoyan éko anohc nanátok ékotowa ápacitáwina nitayan ta oci wícihit koyan óma ká itótamán. Óma ká isi Ininíwi nisitotamán ta itápatamán pimácihona ékoté nitóci nisitotén mána anta anima cípo pakwánékamik ká cimatániwak-tanto kísikáw, písimwak, éko askíya ká isi ká kítwámímakaki éko ékosi ká isi natonamák ta kiskénitamák kayité acakowi ácinókéwina wina ta wícihikoyák éyako óma ispík kawisk kita ácinókániwak, ta isi pimotániwak éko ité ké otinamán mícim ékwéniw oci. Óma isicikéwin nína óma ékí itótamásoyán ékí wí kakwé nisitotamán anihi kákí pakwáténitamowin, wanicikéwin, opikihiwin, éko kítwámitákimisowin éko ta oci kiskinahótinikawiyán ókik anohc kayitéyátisak, nitániskócápának, éko ókik nitatótéwisiniwak. Ékóma nitácinókéwin tánisi kákí isi kiskénitamán kéko méskanaw kákí wí pimitisayamán éko tánté ési tipénitákosiyán óma pimácihonik.

Joe Lancely – Joseph Vermette – Tipi Joe

http://www.tipijoe.com/en/home